banner dong 5banner dong 4banner dong 1
Bộ sưu tập

Bộ sưu tập : Luận văn - Luận án[15]

QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN Ở CÁC TRƯỜNG THCS CỦA HUYỆN ĐỒNG VĂN, TỈNH HÀ GIANG QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN Ở CÁC TRƯỜNG THCS CỦA HUYỆN ĐỒNG VĂN, TỈNH HÀ GIANG
Tác giả : Trịnh Thành Yên
Năm XB : 2010 |

Ngày tạo: 09/07/2021 12:59:17

TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG TỔ TIÊN CỦA NGƯỜI TÀY Ở TUYÊN QUANG HIỆN NAY TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG TỔ TIÊN CỦA NGƯỜI TÀY Ở TUYÊN QUANG HIỆN NAY
Tác giả : Hứa Đức Hội
Năm XB : 2012 |

Ngày tạo: 12/07/2021 12:38:37

Biện pháp quản lý hoạt động thực tập sư phạm của sinh viên cao đẳng chính quy Trường Cao đẳng Tuyên Quang Biện pháp quản lý hoạt động thực tập sư phạm của sinh viên cao đẳng chính quy Trường Cao đẳng Tuyên Quang
Tác giả : Dương Quỳnh Hoa
Năm XB : 2013 |

Ngày tạo: 12/07/2021 01:39:33

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN SỰ HỖ TRỢ CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC CHÍNH TRONG VIỆC PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TẠI NHÀ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI PHƯỜNG TÂN HÀ, THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG NĂM 2014 THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN SỰ HỖ TRỢ CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC CHÍNH TRONG VIỆC PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TẠI NHÀ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI PHƯỜNG TÂN HÀ, THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG NĂM 2014
Tác giả : Nguyễn Thị Huyền Ngân
Năm XB : 2014 |

Ngày tạo: 10/07/2021 03:35:25


Tác giả : Quan Thị Dưỡng
Năm XB : 2015 |

Ngày tạo: 10/07/2021 03:50:44

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
Tác giả : Nguyễn Thị Thùy
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 10/07/2021 03:04:09

Thích ứng của sinh viên dân tộc thiểu số với hoạt động học tập. Thích ứng của sinh viên dân tộc thiểu số với hoạt động học tập.
Tác giả : Mã Ngọc Thể
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 22/08/2022 03:13:47

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ SỐ NHÂN TRẮC VÀ TẬP TÍNH DINH DƯỠNG CỦA PHỤ NỮ TUỔI SINH ĐẺ DÂN TỘC DAO VÀ TÀY TẠI HUYỆN NA HANG, TUYÊN QUANG NĂM 2016 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ SỐ NHÂN TRẮC VÀ TẬP TÍNH DINH DƯỠNG CỦA PHỤ NỮ TUỔI SINH ĐẺ DÂN TỘC DAO VÀ TÀY TẠI HUYỆN NA HANG, TUYÊN QUANG NĂM 2016
Tác giả : Chu Quỳnh Mai
Năm XB : 2017 |

Ngày tạo: 10/07/2021 04:13:36

FACEBOOK: SỰ THAM GIA VÀO KHÔNG GIAN SỐ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN LỐI SỐNG THANH NIÊN HIỆN NAY FACEBOOK: SỰ THAM GIA VÀO KHÔNG GIAN SỐ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN LỐI SỐNG THANH NIÊN HIỆN NAY
Tác giả : Lê Kim Anh
Năm XB : 2018 |

Ngày tạo: 09/07/2021 02:29:53

Hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại ủy ban nhân dân xã, phường thành phố Tuyên Quang Hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại ủy ban nhân dân xã, phường thành phố Tuyên Quang
Tác giả : Nguyễn Đoàn Khánh Ly
Năm XB : 2019 |

Ngày tạo: 10/07/2021 03:28:07

Thống kê

1517013
  • Tài liệu số: 3040
  • Tổng lượt truy cập: 1517013
  • Hôm nay: 1052
  • Hôm qua: 214
  • Tuần này: 1052
  • Tuần trước: 7096
  • Tháng này: 12962
  • Tháng trước: 20718
  • Đang online: 72