banner dong 5banner dong 4banner dong 1
Bộ sưu tập

Bộ sưu tập : Luận văn - Luận án[5]

Case studies of Vietnamese tertiary student's learning in Australia Case studies of Vietnamese tertiary student's learning in Australia
Tác giả : Thành,Nguyễn Cao
Năm XB : 2012 |

Ngày tạo: 28/05/2015 08:43:27

Phát triển năng lực hoạt động xã hội cho sinh viên các trường đại học Sư phạm khu vực miền núi phía Bắc trong đào tạo theo học hệ tín chỉ Phát triển năng lực hoạt động xã hội cho sinh viên các trường đại học Sư phạm khu vực miền núi phía Bắc trong đào tạo theo học hệ tín chỉ
Tác giả : Hạnh,Hà Mỹ
Năm XB : 2015 |

Ngày tạo: 02/11/2015 09:09:59

VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TIẾP CẬN NĂNG LỰC TRONG DẠY HỌC GIÁO DỤC HỌC Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TIẾP CẬN NĂNG LỰC TRONG DẠY HỌC GIÁO DỤC HỌC Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
Tác giả : Hà Thị Nguyệt
Năm XB : 2015 |

Ngày tạo: 09/07/2021 01:12:11

PHÁT TRIỂN MÔI TRƯỜNG GIAO TIẾP CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG MIỀN NÚI PHÍA BẮC PHÁT TRIỂN MÔI TRƯỜNG GIAO TIẾP CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG MIỀN NÚI PHÍA BẮC
Tác giả : Đoàn Thị Cúc
Năm XB : 2015 |

Ngày tạo: 12/07/2021 01:01:38

GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN LÂM BÌNH, TỈNH TUYÊN QUANG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN LÂM BÌNH, TỈNH TUYÊN QUANG
Tác giả : Ma Thị Minh Trang
Năm XB : 2018 |

Ngày tạo: 09/07/2021 02:26:56

Thống kê

1192783
  • Tài liệu số: 2807
  • Tổng lượt truy cập: 1192783
  • Hôm nay: 841
  • Hôm qua: 592
  • Tuần này: 3678
  • Tuần trước: 2851
  • Tháng này: 6796
  • Tháng trước: 94223
  • Đang online: 39