banner dong 5banner dong 4banner dong 1
Bộ sưu tập

Bộ sưu tập : Luận văn - Luận án[7]

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP GRAPH TRONG DẠY HỌC TOÁN Ở TRƯỜNG THPT NHẰM TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP GRAPH TRONG DẠY HỌC TOÁN Ở TRƯỜNG THPT NHẰM TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH
Tác giả : Lê Thị Ngọc Anh
Năm XB : 2008 |

Ngày tạo: 09/07/2021 04:57:13

ỨNG DỤNG ĐỊNH LÝ BABUŠKA-BREZZI ĐỐI VỚI MỘT SỐ BÀI TOÁN BIÊN ELLIPTIC ỨNG DỤNG ĐỊNH LÝ BABUŠKA-BREZZI ĐỐI VỚI MỘT SỐ BÀI TOÁN BIÊN ELLIPTIC
Tác giả : Linh Thị Thanh Loan
Năm XB : 2013 |

Ngày tạo: 09/07/2021 05:20:42

MỘT SỐ DẠNG TOÁN QUỸ TÍCH TRONG ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN PHỔ THÔNG MỘT SỐ DẠNG TOÁN QUỸ TÍCH TRONG ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN PHỔ THÔNG
Tác giả : Nguyễn Thị Hồng Nhung
Năm XB : 2015 |

Ngày tạo: 12/07/2021 12:23:56

Stability and robust stability of linear dynamic equations on time scales (Tính ổn định và ổn định vững của phương trình động lực tuyến tính trên thang thời gian) Stability and robust stability of linear dynamic equations on time scales (Tính ổn định và ổn định vững của phương trình động lực tuyến tính trên thang thời gian)
Tác giả : Khổng Chí Nguyện
Năm XB : 2020 |

Ngày tạo: 11/11/2020 04:00:10

Численное моделирование нелинейных спиновых волн в графеновых структурах (Mô phỏng số lượng sóng spin phi tuyến trong cấu trúc graphene) Численное моделирование нелинейных спиновых волн в графеновых структурах (Mô phỏng số lượng sóng spin phi tuyến trong cấu trúc graphene)
Tác giả : Lê Anh Nhật
Năm XB : 2020 |

Ngày tạo: 29/03/2021 09:02:57

RÈN LUYỆN KĨ NĂNG DẠY HỌC TOÁN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC THEO TIẾP CẬN HỌC HỢP TÁC RÈN LUYỆN KĨ NĂNG DẠY HỌC TOÁN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC THEO TIẾP CẬN HỌC HỢP TÁC
Tác giả : Trần Xuân Bộ
Năm XB : 2021 |

Ngày tạo: 23/11/2021 04:11:38

Mô tả trắc địa phức trên song đĩa đối xứng Mô tả trắc địa phức trên song đĩa đối xứng
Tác giả : Thị Hiền Mai;
Năm XB : 2021-07-08 |

Ngày tạo: 08/07/2021 10:30:22

Thống kê

1092044
  • Tài liệu số: 2530
  • Tổng lượt truy cập: 1092044
  • Hôm nay: 280
  • Hôm qua: 4046
  • Tuần này: 6351
  • Tuần trước: 6684
  • Tháng này: 280
  • Tháng trước: 26689
  • Đang online: 123