banner dong 5banner dong 4banner dong 1
Bộ sưu tập

Bộ sưu tập : Khóa luận tốt nghiệp[9]

VAI TRÒ CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO TẠI ĐỊA BÀN XÃ PHÚC YÊN, HUYỆN LÂM BÌNH, TỈNH TUYÊN QUANG VAI TRÒ CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO TẠI ĐỊA BÀN XÃ PHÚC YÊN, HUYỆN LÂM BÌNH, TỈNH TUYÊN QUANG
Tác giả : Chẩu Thị Hiên
Năm XB : 2022 |

Ngày tạo: 29/09/2022 10:08:45

Hoạt động công tác xã hội trong phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em từ 9 đến 12 tuổi trên địa bàn xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang Hoạt động công tác xã hội trong phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em từ 9 đến 12 tuổi trên địa bàn xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Tác giả : Hà Thu Phương
Năm XB : 2022 |

Ngày tạo: 30/09/2022 10:01:41

Dịch vụ công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Dịch vụ công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
Tác giả : Lại Minh Chiến
Năm XB : 2022 |

Ngày tạo: 30/09/2022 10:27:13

Thực trạng công tác giảm nghèo tại xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang Thực trạng công tác giảm nghèo tại xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Tác giả : Phạm Thị Thanh Hoa
Năm XB : 2022 |

Ngày tạo: 03/10/2022 10:10:20

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN BẮC QUANG, TỈNH HÀ GIANG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN BẮC QUANG, TỈNH HÀ GIANG
Tác giả : Lương Nguyệt Ánh,
Năm XB : 2022 |

Ngày tạo: 16/01/2024 09:12:39

HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG GIẢM NGHÈO TẠI XÃ THƯỢNG LÂM, HUYỆN LÂM BÌNH, TỈNH TUYÊN QUANG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG GIẢM NGHÈO TẠI XÃ THƯỢNG LÂM, HUYỆN LÂM BÌNH, TỈNH TUYÊN QUANG
Tác giả : ,Quan Thị Liễu
Năm XB : T8/2023 |

Ngày tạo: 02/08/2023 02:44:30

VAI TRÒ CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TẠI XÃ SƠN NAM, HUYỆN SƠN DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG VAI TRÒ CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TẠI XÃ SƠN NAM, HUYỆN SƠN DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG
Tác giả : ,Trần Thị Thu Phương
Năm XB : T8/2023 |

Ngày tạo: 02/08/2023 02:46:56

VAI TRÒ CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG VIỆC TRỢ GIÚP NGƯỜI NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NÀNG ĐÔN, HUYỆN HOÀNG SU PHÌ, TỈNH HÀ GIANG VAI TRÒ CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG VIỆC TRỢ GIÚP NGƯỜI NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NÀNG ĐÔN, HUYỆN HOÀNG SU PHÌ, TỈNH HÀ GIANG
Tác giả : ,Sùng Thị Theo
Năm XB : T8/2023 |

Ngày tạo: 02/08/2023 03:43:03

Thực trạng công tác xã hội với ngƣời cao tuổi tại Trung tâm dƣỡng lão Diên Hồng - Hà Nội Thực trạng công tác xã hội với ngƣời cao tuổi tại Trung tâm dƣỡng lão Diên Hồng - Hà Nội
Tác giả : ,Vũ Thị Huệ
Năm XB : T9/2023 |

Ngày tạo: 03/10/2023 02:21:56

Thống kê

1516881
  • Tài liệu số: 3040
  • Tổng lượt truy cập: 1516881
  • Hôm nay: 920
  • Hôm qua: 214
  • Tuần này: 920
  • Tuần trước: 7096
  • Tháng này: 12830
  • Tháng trước: 20718
  • Đang online: 19