banner dong 5banner dong 4banner dong 1
Bộ sưu tập

Bộ sưu tập : Luận văn - Luận án[7]

Use of mind mapping technique to improve writing skill of second year college students. Use of mind mapping technique to improve writing skill of second year college students.
Tác giả : Bùi Thị Lan
Năm XB : 2013 |

Ngày tạo: 08/07/2021 04:54:09

Types of motivation and english performance of fist year college students Types of motivation and english performance of fist year college students
Tác giả : Bùi Thị Hoàng Huệ
Năm XB : 2013 |

Ngày tạo: 09/07/2021 01:51:58

Reading strategies preference of second year college students: Basis for a primer in teaching reading Reading strategies preference of second year college students: Basis for a primer in teaching reading
Tác giả : Đồng Thị Xuân Dung
Năm XB : 2013 |

Ngày tạo: 09/07/2021 02:01:16

AN EXPLORATORY STUDY ON VOCABULARY LEARNING STRATEGIES BY FIRST YEAR NON-ENGLISH MAJOR STUDENTS AT TÂN TRÀO UNIVERSITY (NGHIIÊN CỨU THĂM DÒ CHIẾN LƯỢC HỌC TỪ VỰNG CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN TIẾNG ANH NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO ) AN EXPLORATORY STUDY ON VOCABULARY LEARNING STRATEGIES BY FIRST YEAR NON-ENGLISH MAJOR STUDENTS AT TÂN TRÀO UNIVERSITY (NGHIIÊN CỨU THĂM DÒ CHIẾN LƯỢC HỌC TỪ VỰNG CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN TIẾNG ANH NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO )
Tác giả : Phạm Thục Anh
Năm XB : 2014 |

Ngày tạo: 08/07/2021 04:45:45

Designing a supplementary speaking material for the first year non – english major students at Tuyen Quang college (Thiết kế giáo trình bổ trợ dạy kĩ năng nói cho sinh viên không chuyên Anh năm thứ nhất trường Cao đẳng Tuyên Quang). Designing a supplementary speaking material for the first year non – english major students at Tuyen Quang college (Thiết kế giáo trình bổ trợ dạy kĩ năng nói cho sinh viên không chuyên Anh năm thứ nhất trường Cao đẳng Tuyên Quang).
Tác giả : Lương Thị Hải Hà
Năm XB : 2015 |

Ngày tạo: 10/07/2021 03:20:43

Reading Performance of Non-English major students at the faccuty of foreign languages Tan Trao Reading Performance of Non-English major students at the faccuty of foreign languages Tan Trao
Tác giả : Tạ Thị Thanh Huyền
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 09/07/2021 02:15:43

ENHANCEMENT ACTIVITIES TO IMPROVE READING COMPREHENSION SKILLS OF ENGLISH AND NON- ENGLISH MAJOR FRESHMEN STUDENTS AT TAN TRAO UNIVERSITY ENHANCEMENT ACTIVITIES TO IMPROVE READING COMPREHENSION SKILLS OF ENGLISH AND NON- ENGLISH MAJOR FRESHMEN STUDENTS AT TAN TRAO UNIVERSITY
Tác giả : Phạm Mạnh Hà
Năm XB : 2017 |

Ngày tạo: 09/07/2021 01:20:30

Thống kê

1422909
  • Tài liệu số: 2846
  • Tổng lượt truy cập: 1422909
  • Hôm nay: 55390
  • Hôm qua: 6625
  • Tuần này: 55391
  • Tuần trước: 12667
  • Tháng này: 223242
  • Tháng trước: 13680
  • Đang online: 28