banner dong 5banner dong 4banner dong 1
Bộ sưu tập

Bộ sưu tập : Tâm lý - Giáo dục và Công tác xã hội[703]

LÝ LUẬN DẠY HỌC & LÝ LUẬN GIÁO DỤC TIỂU HỌC - Chương 6, 7 LÝ LUẬN DẠY HỌC & LÝ LUẬN GIÁO DỤC TIỂU HỌC - Chương 6, 7
Tác giả : ,Chu Thị Mỹ Nga
Năm XB : |

Ngày tạo: 20/06/2023 09:16:32

TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 5. Tình cảm và Ý chí TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 5. Tình cảm và Ý chí
Tác giả : ,Chu Thị Mỹ Nga
Năm XB : |

Ngày tạo: 16/06/2023 08:56:06

GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 3: Mục đích, nguyên lý giáo dục GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 3: Mục đích, nguyên lý giáo dục
Tác giả : ,Ma Thị Minh Trang
Năm XB : |

Ngày tạo: 16/06/2023 11:01:30

LÝ LUẬN DẠY HỌC VÀ LÝ LUẬN GIÁO DỤC TIỂU HỌC - B5 LÝ LUẬN DẠY HỌC VÀ LÝ LUẬN GIÁO DỤC TIỂU HỌC - B5
Tác giả : ,Đoàn Thị Cúc
Năm XB : |

Ngày tạo: 16/06/2023 03:54:20

English Methodology English Methodology
Tác giả : Sự,Lê Văn
Năm XB : 2005 |

Ngày tạo: 17/06/2015 10:26:15

Cha mẹ giỏi, con thông minh Cha mẹ giỏi, con thông minh
Tác giả : Shure,Myrna B.
Năm XB : 2007 |

Ngày tạo: 29/06/2015 10:56:03

Truyền thông giáo dục sức khỏe Truyền thông giáo dục sức khỏe
Tác giả : Trần Ngọc Tăng ;Hữu Hồng Nguyễn
Năm XB : 2009-11 |

Ngày tạo: 23/09/2019 04:56:44

Tài liệu hướng dẫn dạy và học về: Giảm nhẹ rủi ro thiên tai Tài liệu hướng dẫn dạy và học về: Giảm nhẹ rủi ro thiên tai
Tác giả : đồng,Trung tâm Sống và học tập vì môi trường và cộng; tạo,Bộ GD & Đào
Năm XB : 2011 |

Ngày tạo: 18/08/2015 09:45:11

Tài liệu hướng dẫn dạy và học về ứng phó biến đổi khí hậu Tài liệu hướng dẫn dạy và học về ứng phó biến đổi khí hậu
Tác giả : đồng,Trung tâm Sống và học tập vì môi trường và cộng; tạo,Bộ GD & Đào
Năm XB : 2012 |

Ngày tạo: 18/08/2015 09:52:37

Sổ tay ABC về biến đổi khí hậu Sổ tay ABC về biến đổi khí hậu
Tác giả : đồng,Trung tâm Sống và học tập vì môi trường và cộng; tạo,Bộ GD & Đào
Năm XB : 2012 |

Ngày tạo: 18/08/2015 09:57:00

Thống kê

1517030
  • Tài liệu số: 3040
  • Tổng lượt truy cập: 1517030
  • Hôm nay: 1069
  • Hôm qua: 214
  • Tuần này: 1069
  • Tuần trước: 7096
  • Tháng này: 12979
  • Tháng trước: 20718
  • Đang online: 19