banner dong 5banner dong 4banner dong 1
Bộ sưu tập

Bộ sưu tập : Giáo trình[15]

Nhập môn Quang học dẫn sóng và sợi quang học Nhập môn Quang học dẫn sóng và sợi quang học
Tác giả : JONATHAN,Jean-Michel
Năm XB : |

Ngày tạo: 31/08/2015 02:28:50

Giáo trình giản yếu cơ học lý thuyết Giáo trình giản yếu cơ học lý thuyết
Tác giả : Matxcova,Mir
Năm XB : 1979 |

Ngày tạo: 31/08/2015 02:22:39

Bài tập cơ học, tập 2 Bài tập cơ học, tập 2
Tác giả : Hồng,Lê Doãn; Sanh,Đỗ
Năm XB : 1999 |

Ngày tạo: 27/08/2015 01:45:14

Giáo trình vật lý hạt nhân Giáo trình vật lý hạt nhân
Tác giả : Thắng,Nguyễn Hữu
Năm XB : 2002 |

Ngày tạo: 31/08/2015 10:13:55

Giáo trình quang học Giáo trình quang học
Tác giả : Anh,Diệp Ngọc; Trác,Nguyễn Trần
Năm XB : 2004 |

Ngày tạo: 31/08/2015 10:18:41

Cơ học 1 Cơ học 1
Tác giả : Đình,Nguyễn Văn; Khang,Nguyễn Văn; Sanh,Đỗ
Năm XB : 2005 |

Ngày tạo: 27/08/2015 08:42:06

Giáo trình thực tập vật lý đại cương A1 Giáo trình thực tập vật lý đại cương A1
Tác giả : Cương,Trần Kim
Năm XB : 2005 |

Ngày tạo: 31/08/2015 10:09:55

Nhiệt động học Nhiệt động học
Tác giả : BreBec,Jean Marie
Năm XB : 2006 |

Ngày tạo: 31/08/2015 02:35:48

Quang học sóng Quang học sóng
Tác giả : Brebec,Jean Marie
Năm XB : 2006 |

Ngày tạo: 31/08/2015 02:41:27

Điện tử học Điện tử học
Tác giả : Brébec,Jean - Marie; Briffaut,Jean - Noel; Denève,Philippe
Năm XB : 2006 |

Ngày tạo: 27/08/2015 08:49:25

Thống kê

1497155
  • Tài liệu số: 3040
  • Tổng lượt truy cập: 1497155
  • Hôm nay: 685
  • Hôm qua: 716
  • Tuần này: 2402
  • Tuần trước: 3801
  • Tháng này: 13822
  • Tháng trước: 283666
  • Đang online: 13