banner dong 5banner dong 4banner dong 1
Bộ sưu tập

Bộ sưu tập : Thông tin - Thư viện[63]

Thông tin thư mục khoa học kỹ thuật Thông tin thư mục khoa học kỹ thuật
Tác giả : Nhật,Vũ Văn
Năm XB : |

Ngày tạo: 28/05/2012 03:00:11

Giáo trình biên mục mô tả Giáo trình biên mục mô tả
Tác giả : Sơn,Vũ Văn
Năm XB : |

Ngày tạo: 16/02/2011 08:53:08

Communicating Research (Library and Information Science) Communicating Research (Library and Information Science)
Tác giả : Meadows,A. J.
Năm XB : 1998 |

Ngày tạo: 16/02/2011 08:53:45

Serials Cataloging Handbook: An Illustrative Guide to the Use of Aacr2R and Lc Rule Interpretations Serials Cataloging Handbook: An Illustrative Guide to the Use of Aacr2R and Lc Rule Interpretations
Tác giả : Liheng,Carol
Năm XB : 2000 |

Ngày tạo: 16/02/2011 08:53:46

Organizing Audiovisual and Electronic Resources for Access: A Cataloging Guide Organizing Audiovisual and Electronic Resources for Access: A Cataloging Guide
Tác giả : Hsieh-Yee,Ingrid
Năm XB : 2000 |

Ngày tạo: 16/02/2011 08:53:46

Web-Based Instruction: A Guide for Libraries Web-Based Instruction: A Guide for Libraries
Tác giả : ,Susan Sharpless Smith
Năm XB : 2001 |

Ngày tạo: 16/02/2011 08:53:45

Giáo trình tổng quan khoa học thông tin và thư viện Giáo trình tổng quan khoa học thông tin và thư viện
Tác giả : Hiệp,Nguyễn Văn
Năm XB : 2001 |

Ngày tạo: 24/05/2012 04:20:03

Thư viện học đại cương Thư viện học đại cương
Tác giả : Thùy,Bùi Loan; Viết,Lê Văn
Năm XB : 2001 |

Ngày tạo: 24/05/2012 01:51:12

Nhập môn khoa học thư viện thông tin Nhập môn khoa học thư viện thông tin
Tác giả : Chương,Nguyễn Huy; Văn,Phan
Năm XB : 2001 |

Ngày tạo: 24/05/2012 10:37:16

Bộ quy tắc biên mục Anh - Mỹ rút gọn, 1988: Ấn bản Việt ngữ lần thứ nhất Bộ quy tắc biên mục Anh - Mỹ rút gọn, 1988: Ấn bản Việt ngữ lần thứ nhất
Tác giả : dịch,Lâm Vĩnh Thế; dịch,Phạm Thị Lệ Hương; Gorman,Michael
Năm XB : 2002 |

Ngày tạo: 07/08/2012 02:29:33

Thống kê

1091998
  • Tài liệu số: 2530
  • Tổng lượt truy cập: 1091998
  • Hôm nay: 234
  • Hôm qua: 4046
  • Tuần này: 6305
  • Tuần trước: 6684
  • Tháng này: 234
  • Tháng trước: 26689
  • Đang online: 78