banner dong 5banner dong 4banner dong 1
Bộ sưu tập

Bộ sưu tập : Luận văn - Luận án[12]

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI THỰC VẬT THUỘC HỌ HÀNH TỎI (ALLIUMACEAE) TRONG PHÒNG TRỪ SÂU HẠI RAU BẮP CẢI VỤ ĐÔNG XUÂN CHÍNH VỤ NĂM 2010 TẠI THÁI NGUYÊN NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI THỰC VẬT THUỘC HỌ HÀNH TỎI (ALLIUMACEAE) TRONG PHÒNG TRỪ SÂU HẠI RAU BẮP CẢI VỤ ĐÔNG XUÂN CHÍNH VỤ NĂM 2010 TẠI THÁI NGUYÊN
Tác giả : Cái Thị Lan Hương
Năm XB : |

Ngày tạo: 09/07/2021 01:46:01

Đánh giá thực trạng và giải pháp tăng cường hiệu quả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Đánh giá thực trạng và giải pháp tăng cường hiệu quả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Tác giả : Đàm Thị Thanh Thủy
Năm XB : 2010 |

Ngày tạo: 09/07/2021 02:06:27

NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA LAI MỚI CHỌN TẠO VÀ NHẬP NỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA LAI MỚI CHỌN TẠO VÀ NHẬP NỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG
Tác giả : Vũ Đăng Cang
Năm XB : 2012 |

Ngày tạo: 12/07/2021 12:08:45

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA THUẦN CHẤT LƢỢNG CAO TẠI TUYÊN QUANG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA THUẦN CHẤT LƢỢNG CAO TẠI TUYÊN QUANG
Tác giả : Trần Thị Nhung
Năm XB : 2012 |

Ngày tạo: 09/07/2021 01:31:10

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ LAI TẠI TỈNH TUYÊN QUANG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ LAI TẠI TỈNH TUYÊN QUANG
Tác giả : Hoàng Văn Tiến
Năm XB : 2014 |

Ngày tạo: 08/07/2021 03:09:55

THIẾT KẾ VECTOR MANG CẤU TRÚC GEN GmDREB2 NHẰM PHỤC VỤ TẠO CÂY ĐẬU TƯƠNG CHUYỂN GEN CHỊU HẠN THIẾT KẾ VECTOR MANG CẤU TRÚC GEN GmDREB2 NHẰM PHỤC VỤ TẠO CÂY ĐẬU TƯƠNG CHUYỂN GEN CHỊU HẠN
Tác giả : Hoàng Thị Thu Hoàn
Năm XB : 2014 |

Ngày tạo: 12/07/2021 01:44:53

Vai trò tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Vai trò tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
Tác giả : Phạm Thị Hoàn
Năm XB : 2015 |

Ngày tạo: 10/07/2021 03:24:57

NGHIÊN CỨU TẠO ĐỘT BIẾN ĐIỂM VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG PEPSIN CỦA MỘT SỐ ĐỘT BIẾN TRÊN PHYTAZA KIỀM TỪ BACILLUS SUBTILIS NGHIÊN CỨU TẠO ĐỘT BIẾN ĐIỂM VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG PEPSIN CỦA MỘT SỐ ĐỘT BIẾN TRÊN PHYTAZA KIỀM TỪ BACILLUS SUBTILIS
Tác giả : Hoàng Thị Mến
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 12/07/2021 12:36:29

NGHIÊN CỨU SỰ LƯU HÀNH VIRUS GÂY BỆNH TAI XANH Ở LỢN, ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GPS VÀ GIS XÂY DỰNG BẢN ĐỒ DỊCH TỄ, ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG BỆNH TAI XANH CHO LỢN TẠI TUYÊN QUANG NGHIÊN CỨU SỰ LƯU HÀNH VIRUS GÂY BỆNH TAI XANH Ở LỢN, ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GPS VÀ GIS XÂY DỰNG BẢN ĐỒ DỊCH TỄ, ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG BỆNH TAI XANH CHO LỢN TẠI TUYÊN QUANG
Tác giả : Nguyễn Thị Hồng Vân
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 12/07/2021 01:40:16

Phát triển bền vững nông nghiệp từ thực tiễn tỉnh Tuyên Quang Phát triển bền vững nông nghiệp từ thực tiễn tỉnh Tuyên Quang
Tác giả : Đào Thị Hồng
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 10/07/2021 02:44:47

Thống kê

1517007
  • Tài liệu số: 3040
  • Tổng lượt truy cập: 1517007
  • Hôm nay: 1046
  • Hôm qua: 214
  • Tuần này: 1046
  • Tuần trước: 7096
  • Tháng này: 12956
  • Tháng trước: 20718
  • Đang online: 76