banner dong 5banner dong 4banner dong 1
Bộ sưu tập

Bộ sưu tập : Bài giảng[82]

Quản trị học - Chương 4 Quản trị nhân sự Quản trị học - Chương 4 Quản trị nhân sự
Tác giả : T2/2023
Năm XB : |

Ngày tạo: 27/02/2023 10:58:16

Quản trị học - Chương 2 Hoạch định Quản trị học - Chương 2 Hoạch định
Tác giả : T2/2023
Năm XB : |

Ngày tạo: 27/02/2023 10:54:37

Pháp luật kinh tế - Chương 2 Pháp luật về chủ thể kinh doanh Pháp luật kinh tế - Chương 2 Pháp luật về chủ thể kinh doanh
Tác giả : Trần Thảo Nguyên
Năm XB : 2002 |

Ngày tạo: 24/11/2022 09:35:13

Pháp luật kinh tế - Chương 3 pháp luật về hợp đồng Pháp luật kinh tế - Chương 3 pháp luật về hợp đồng
Tác giả : Trần Thảo Nguyên
Năm XB : 2022 |

Ngày tạo: 24/11/2022 09:37:32

Pháp luật kinh tế - Chương 4 Pháp luật phá sản Pháp luật kinh tế - Chương 4 Pháp luật phá sản
Tác giả : Trần Thảo Nguyên
Năm XB : 2022 |

Ngày tạo: 24/11/2022 09:39:15

Pháp luật kinh tế - Chương 5 giải quyết tranh chấp trong kinh doanh Pháp luật kinh tế - Chương 5 giải quyết tranh chấp trong kinh doanh
Tác giả : Trần Thảo Nguyên
Năm XB : 2022 |

Ngày tạo: 24/11/2022 09:43:50

Pháp luật kinh tế - Chương 6 Pháp luật tài chính Pháp luật kinh tế - Chương 6 Pháp luật tài chính
Tác giả : Trần Thảo Nguyên
Năm XB : 2022 |

Ngày tạo: 24/11/2022 09:45:58

Luật và chuẩn mực kế toán Luật và chuẩn mực kế toán
Tác giả : Trần Thảo Nguyên
Năm XB : 2022 |

Ngày tạo: 24/11/2022 09:50:22

Nguyên lý kế toán - Chương 1 Bản chất đối tượng và phương pháp hạch toán kế toán Nguyên lý kế toán - Chương 1 Bản chất đối tượng và phương pháp hạch toán kế toán
Tác giả : Đinh Thị Lan
Năm XB : 2022 |

Ngày tạo: 24/11/2022 10:08:34

Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 2 Phương pháp chứng từ kế toán Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 2 Phương pháp chứng từ kế toán
Tác giả : Đinh Thị Lan
Năm XB : 2022 |

Ngày tạo: 24/11/2022 10:11:35

Thống kê

1092018
  • Tài liệu số: 2530
  • Tổng lượt truy cập: 1092018
  • Hôm nay: 254
  • Hôm qua: 4046
  • Tuần này: 6325
  • Tuần trước: 6684
  • Tháng này: 254
  • Tháng trước: 26689
  • Đang online: 97