banner dong 5banner dong 4banner dong 1
Bộ sưu tập

Bộ sưu tập : Kinh tế - Quản trị kinh doanh[144]

Hướng dẫn giải bài tập xác suất và thống kê Hướng dẫn giải bài tập xác suất và thống kê
Tác giả : Hùng,Trần Lộc
Năm XB : |

Ngày tạo: 14/10/2015 11:06:26

Lịch sử kinh tế quốc dân Lịch sử kinh tế quốc dân
Tác giả : Dĩnh,Nguyễn Trí
Năm XB : |

Ngày tạo: 14/10/2015 09:32:32

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH MTV Đông Bắc Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH MTV Đông Bắc
Tác giả : Lê Thị Thái Hậu
Năm XB : |

Ngày tạo: 30/09/2022 10:30:02

Quản trị học - Chương 4 Quản trị nhân sự Quản trị học - Chương 4 Quản trị nhân sự
Tác giả : T2/2023
Năm XB : |

Ngày tạo: 27/02/2023 10:58:16

Quản trị học - Chương 2 Hoạch định Quản trị học - Chương 2 Hoạch định
Tác giả : T2/2023
Năm XB : |

Ngày tạo: 27/02/2023 10:54:37

Pháp luật kinh tế - Chương 2 Pháp luật về chủ thể kinh doanh Pháp luật kinh tế - Chương 2 Pháp luật về chủ thể kinh doanh
Tác giả : Trần Thảo Nguyên
Năm XB : 2002 |

Ngày tạo: 24/11/2022 09:35:13

Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại
Tác giả : Thành,Lê Trung
Năm XB : 2002 |

Ngày tạo: 17/09/2015 09:04:15

Nguyên lí kế toán Nguyên lí kế toán
Tác giả : Hà,Th.s Bùi Nữ Thanh
Năm XB : 2005 |

Ngày tạo: 17/09/2015 09:20:04

Kế toán máy Kế toán máy
Tác giả : Tân,Ngyễn Văn
Năm XB : 2005 |

Ngày tạo: 19/11/2015 09:13:54

Giáo trình thực hành lập trình hệ thống Giáo trình thực hành lập trình hệ thống
Tác giả : Danh,Nguyễn Hứa Duy Khang. Trần Hữu
Năm XB : 2005 |

Ngày tạo: 30/11/2015 09:55:09

Thống kê

1517016
  • Tài liệu số: 3040
  • Tổng lượt truy cập: 1517016
  • Hôm nay: 1055
  • Hôm qua: 214
  • Tuần này: 1055
  • Tuần trước: 7096
  • Tháng này: 12965
  • Tháng trước: 20718
  • Đang online: 72