banner dong 5banner dong 4banner dong 1
Bộ sưu tập

Bộ sưu tập : Khóa luận tốt nghiệp[29]

Biện pháp giáo dục tình cảm đạo đức cho trẻ 5-6 tuổi thông qua việc cho trẻ làm quen với chuyện cổ tích Biện pháp giáo dục tình cảm đạo đức cho trẻ 5-6 tuổi thông qua việc cho trẻ làm quen với chuyện cổ tích
Tác giả : Hà Thi Nguyệt
Năm XB : |

Ngày tạo: 29/09/2022 10:43:41

Giáo dục kĩ năng so sánh cho trẻ 5 - 6 tuổi qua hoạt động hình thành biểu tượng hình dạng Giáo dục kĩ năng so sánh cho trẻ 5 - 6 tuổi qua hoạt động hình thành biểu tượng hình dạng
Tác giả : Bàn Thị Tuyền
Năm XB : 2020-09-21 |

Ngày tạo: 21/09/2020 04:12:05

Sử dụng phương pháp đóng vai trong dạy học tiếng Việt để rèn kỹ năng nói cho học sinh lớp 2 trường Tiểu học Trường Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Sử dụng phương pháp đóng vai trong dạy học tiếng Việt để rèn kỹ năng nói cho học sinh lớp 2 trường Tiểu học Trường Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Tác giả : Đào Thị Hương
Năm XB : 2020-09-21 |

Ngày tạo: 21/09/2020 04:26:00

Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Hoàng Việt Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Hoàng Việt
Tác giả : Đinh Thị Nhung
Năm XB : 2020-09-21 |

Ngày tạo: 21/09/2020 04:28:55

Một số biện pháp phát triển tố chất thể lực cho trẻ 5- 6 tuổi qua trò chơi vận động ở trường mầm non Một số biện pháp phát triển tố chất thể lực cho trẻ 5- 6 tuổi qua trò chơi vận động ở trường mầm non
Tác giả :
Năm XB : 2020-09-22 |

Ngày tạo: 22/09/2020 09:03:54

Thiết kế một số trò chơi học tập nhằm phát triển vốn từ cho trẻ 4-5 tuổi thông qua hoạt động vui chơi Thiết kế một số trò chơi học tập nhằm phát triển vốn từ cho trẻ 4-5 tuổi thông qua hoạt động vui chơi
Tác giả : Đinh Thị Thùy
Năm XB : 2020-09-22 |

Ngày tạo: 22/09/2020 09:24:08

Biện pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề ở trường mầm non Hưng Thành - Thành phố Tuyên Quang Biện pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề ở trường mầm non Hưng Thành - Thành phố Tuyên Quang
Tác giả : Nguyễn Kim Ngân
Năm XB : 2020-09-22 |

Ngày tạo: 22/09/2020 09:31:08

Thực trạng giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ 5 – 6 tuổi đối với mọi người xung quanh theo hướng trải nghiệm ở trường mầm non Thực trạng giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ 5 – 6 tuổi đối với mọi người xung quanh theo hướng trải nghiệm ở trường mầm non
Tác giả : Nguyễn Thị Thúy Ngân
Năm XB : 2020-09-22 |

Ngày tạo: 22/09/2020 09:40:12

Biện pháp phát triển kỹ năng hợp tác cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi trong trò chơi đóng vai theo chủ đề Biện pháp phát triển kỹ năng hợp tác cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi trong trò chơi đóng vai theo chủ đề
Tác giả : Triệu Vân Anh
Năm XB : 2020-09-22 |

Ngày tạo: 22/09/2020 09:47:17

Sử dụng trò chơi dân gian nhằm nâng cao hiệu quả hình thành biểu tƣợng tập hợp, số lƣợng, phép đếm cho trẻ 4-5 tuổi Sử dụng trò chơi dân gian nhằm nâng cao hiệu quả hình thành biểu tƣợng tập hợp, số lƣợng, phép đếm cho trẻ 4-5 tuổi
Tác giả : Vương Thị Hoa
Năm XB : 2020-09-22 |

Ngày tạo: 22/09/2020 09:51:59

Thống kê

1517048
  • Tài liệu số: 3040
  • Tổng lượt truy cập: 1517048
  • Hôm nay: 1087
  • Hôm qua: 214
  • Tuần này: 1087
  • Tuần trước: 7096
  • Tháng này: 12997
  • Tháng trước: 20718
  • Đang online: 29