banner dong 5banner dong 4banner dong 1
Bộ sưu tập

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
Trung tâm Thông tin - Thư viên được Hiệu trưởng Trường CĐSP Tuyên Quang (nay là Đại học Tân Trào) thành lập ngày 20/01/2011.
1. Chức năng

Trung tâm Thông tin - Thư viện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trường Đại học Tân Trào (sau đây gọi chung là Trung tâm Thông tin - Thư viện), có chức năng phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và quản lý của nhà trường thông qua việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu có trong thư viện (tài liệu chép tay, in, sao chụp, khắc trên mọi chất liệu, tài liệu điện tử, băng hình, băng tiếng, đĩa CD, đĩa DVD, mạng Internet...)

2. Nhiệm vụ

a) Tham mưu giúp Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào (sau đây gọi chung là Hiệu trưởng) xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Trung tâm Thông tin - Thư viện, tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong nhà trường;

b) Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ  của nhà trường; thu nhận các tài liệu, giáo trình do nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khoá luận, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên; chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của nhà trường, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện;

c) Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hoá; xây dựng các cơ sở dữ liệu; biên soạn, xuất bản các ấn phẩm thông tin theo quy định của pháp luật;

d) Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin-thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của pháp luật;

đ) Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện;

e) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác;

g) Tổ chức, quản lý cán bộ, tài sản theo sự phân cấp của Hiệu trưởng; bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản khác của thư viện; tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

h) Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của Hiệu trưởng.

3. Trung tâm Thông tin - Thư viện có quyền hạn:

a) Tham gia các hội nghề nghiệp, các hội nghị, hội thảo khoa học về thông tin thư viện trong nước và quốc tế; liên kết, hợp tác với các thư viện, tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài về tiếp nhận tài trợ, viện trợ, trao đổi nguồn lực thông tin, kinh nghiệm chuyên môn, tham gia các mạng thông tin phù hợp với quy định của nhà trường và của pháp luật;

b) Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu phù hợp với quy định của pháp luật và chức năng nhiệm vụ được giao;

c) Từ chối phục vụ tài liệu trái pháp luật và nội quy, quy chế của Trung tâm Thông tin - Thư viện.

3. Cơ sở vật chất của trung tâm

- Trung tâm có 1 phòng đọc rộng 600m2 và tra cứu dữ liệu với hơn 20 máy tính kết nối Internet tốc độ cao, tại tầng 4 nhà C;

- Khoảng 4500 đầu sách với gần 130.000 bản sách, luôn được bổ sung tài liệu mới;

- Có website phục vụ tài liệu điện tử tại địa chỉ http://tttttv.daihoctantrao.edu.vn, đang được phát triển; 

4. Địa chỉ liên hệ:

Tầng 1 nhà B, trường ĐH Tân Trào - Trung Môn - Yên Sơn - Tuyên Quang.

Điện thoại: 027.3892.869.

Thống kê

1091975
  • Tài liệu số: 2530
  • Tổng lượt truy cập: 1091975
  • Hôm nay: 211
  • Hôm qua: 4046
  • Tuần này: 6282
  • Tuần trước: 6684
  • Tháng này: 211
  • Tháng trước: 26689
  • Đang online: 79