banner dong 5banner dong 4banner dong 1
Bộ sưu tập

Bộ sưu tập : Tin học[9]

Giáo trình Tin học cơ sở Giáo trình Tin học cơ sở
Tác giả : và nhóm Tin học thực dụng Th.S Lê Tấn Liên
Năm XB : |

Ngày tạo: 11/05/2021 04:14:58

Lập trình VBA trong Excel Lập trình VBA trong Excel
Tác giả : Phan Tự Hướng
Năm XB : 2009 |

Ngày tạo: 11/05/2021 04:57:40

ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC - CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ỨNG DỤNG CNTT TRONG GIÁO DỤC TIỂU HỌC ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC - CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ỨNG DỤNG CNTT TRONG GIÁO DỤC TIỂU HỌC
Tác giả : Vũ Thị Khánh Trình
Năm XB : 2023 |

Ngày tạo: 13/02/2023 10:10:17

ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC - CHƯƠNG II. KHAI THÁC VÀ ỨNG DỤNG CÁC TÍNH NĂNG NÂNG CAO CỦA PHẦN MỀM MS POWERPOINT ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC - CHƯƠNG II. KHAI THÁC VÀ ỨNG DỤNG CÁC TÍNH NĂNG NÂNG CAO CỦA PHẦN MỀM MS POWERPOINT
Tác giả : Vũ Thị Khánh Trình
Năm XB : 2023 |

Ngày tạo: 13/02/2023 10:13:13

ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC - CHƯƠNG III. SỬ DỤNG MỘT SỐ PHẦN MỀM GIÁO DỤC TRONG DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC - CHƯƠNG III. SỬ DỤNG MỘT SỐ PHẦN MỀM GIÁO DỤC TRONG DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC
Tác giả : Vũ Thị Khánh Trình
Năm XB : 2023 |

Ngày tạo: 13/02/2023 10:15:46

ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC - CHƯƠNG IV. ỨNG DỤNG CNTT TRONG DH Ở TIỂU HỌC ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC - CHƯƠNG IV. ỨNG DỤNG CNTT TRONG DH Ở TIỂU HỌC
Tác giả : Vũ Thị Khánh Trình
Năm XB : 2023 |

Ngày tạo: 13/02/2023 10:17:38

ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC - CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ỨNG DỤNG CNTT TRONG GIÁO DỤC TIỂU HỌC ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC - CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ỨNG DỤNG CNTT TRONG GIÁO DỤC TIỂU HỌC
Tác giả : Ma Thi Hồng Thu
Năm XB : 2023 |

Ngày tạo: 13/02/2023 10:24:06

ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC - CHƯƠNG II. KHAI THÁC VÀ ỨNG DỤNG CÁC TÍNH NĂNG NÂNG CAO CỦA PHẦN MỀM MS POWERPOINT ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC - CHƯƠNG II. KHAI THÁC VÀ ỨNG DỤNG CÁC TÍNH NĂNG NÂNG CAO CỦA PHẦN MỀM MS POWERPOINT
Tác giả : Ma Thị Hồng Thu
Năm XB : 2023 |

Ngày tạo: 13/02/2023 10:26:05

ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC - CHƯƠNG IV. ỨNG DỤNG CNTT TRONG DH Ở TIỂU HỌC ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC - CHƯƠNG IV. ỨNG DỤNG CNTT TRONG DH Ở TIỂU HỌC
Tác giả : Ma Thị Hồng Thu
Năm XB : 2023 |

Ngày tạo: 13/02/2023 10:30:18

Thống kê

1091957
  • Tài liệu số: 2530
  • Tổng lượt truy cập: 1091957
  • Hôm nay: 193
  • Hôm qua: 4046
  • Tuần này: 6264
  • Tuần trước: 6684
  • Tháng này: 193
  • Tháng trước: 26689
  • Đang online: 83