banner dong 5banner dong 4banner dong 1
Bộ sưu tập

Giới thiệu sách mới

Giáo trình Vật lý III: Quang học - Quang học lượng tử - Vật lý nguyên tử, hạt nhân và hạt cơ bản

21/10/2021

Giáo trình Vật lý III: Quang học - Quang học lượng tử - Vật lý nguyên tử, hạt nhân và hạt cơ bản

“Giáo trình Vật lý III: Quang học - Quang học lượng tử - Vật lý nguyên tử, hạt nhân và hạt cơ bản” được biên soạn theo chủ trương triển khai nhiệm vụ viết giáo trình, sách chuyên khảo và sách tham khảo bổ sung cho Thư viện, phục vụ cho việc giảng dạy và học tập chương trình đại học ngành Vật lý cũng như các ngành học kháccó liên quan của Trường Đại học Tân Trào và Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.
Giáo trình được biên soạn tái bản (có điều chỉnh, bổ sung) trên cơ sở các giáo trình Quang học, Vật lý nguyên tử và hạt nhân đã được nhóm biên soạn trước đây với những nội dung cơ bản nhất của các học
phần Quang học, Quang học lượng tử, Vật lý nguyên tử, Vật lý hạt nhân và Hạt sơ cấp. Cấu trúc cuốn sách bao gồm 2 phần:- Phần I. Quang học (gồm 5 chương): Từ Chương 1 đến Chương 4 là nội dung của học phần Quang học đại cương, cụ thể: Chương 1: Cơ bản về quang học; Chương 2: Hiện tượng giao thoa ánh sáng;
Chương 3: Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng; Chương 4: Hiện tượng
phân cực của ánh sáng. Chương 5 biên soạn và cung cấp nội dung của học phần Quang học lượng tử.
- Phần II. Vật lý nguyên tử, hạt nhân và hạt cơ bản (gồm 3 chương):
Chương 6, cung cấp nội dung về cấu tạo của nguyên tử và các tínhchất vật lý của nguyên tử. Chương 7, biên soạn nội dung về hạt nhân nguyên tử và các hiện tượng vật lý xảy ra trong hạt nhân. Chương 8,
biên soạn các nội dung về các tính chất vật lý đặc thù của các hạt cơ bản và tương tác giữa chúng để cấu tạo nên vật chất trong vũ trụ.PGS.TS. Nguyễn Bá Đức (Trường Đại học Tân Trào - Chủ biên) biên
soạn 2 chương, gồm Chương 5 của Phần I và Chương 8 của Phần II.TS. Nguyễn Thanh Bình (Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên) biên soạn 6 chương, gồm các Chương 1 - 4 của Phần I,
Chương 6, 7 của Phần II.
Cuốn Giáo trình Vật lý III này có thể dùng chung cho sinh viên, học viên sau đại học của các trường đại học, cao đẳng có ngành học vật lý và cũng là tài liệu tham khảo có ích cho cán bộ kỹ thuật, cán bộ nghiên cứu các ngành có liên quan tới vật lý, giáo viên các trường phổ thông và phổ thông chuyên vật lý.
Nội dung cuốn sách có tham khảo nhiều tài liệu của đồng nghiệp.Trong quá trình biên soạn, mặc dù đã rất cố gắng song chắc chắn sẽ
không tránh khỏi còn có thiếu sót, xin được tiếp nhận các nhận xét,phê bình của người đọc và các giảng viên, sinh viên để chỉnh sửa bổ sung cho hoàn thiện hơn trong những lần tái bản sau.

 

Thống kê

1091882
  • Tài liệu số: 2530
  • Tổng lượt truy cập: 1091882
  • Hôm nay: 118
  • Hôm qua: 4046
  • Tuần này: 6189
  • Tuần trước: 6684
  • Tháng này: 118
  • Tháng trước: 26689
  • Đang online: 68